Polityka prywatności

1. Operatorem serwisu internetowego Kwitnąca Kobieta pod adresem http://www.kwitnaca-kobieta.pl (dalej jako „Serwis”) jest Anna Preis prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kwitnąca Kobieta Anna Preis z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Żabiniec 35, 46-243 Żabiniec, NIP: 5761576590, REGON: 161565020 (dalej jako „Operator”).2. Każdego Użytkownika Serwisu oraz jego publikacji obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.


3. W czasie korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail. Operator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu.


4. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Operatora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Operatorowi zwracać się do Czytelników po imieniu.5. Dane osobowe przesyłane przy rejestracji na newsletter oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa powyżej, są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie widocznego i odpowiedniego elementu formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Operatora. Dane są wykorzystywane do przesyłania użytkownikom informacji związanych z prowadzoną przez Operatora działalnością w zakresie promocji rozwoju osobistego i duchowego oraz szeroko pojętej edukacji.


6. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisu, biuletynów, usług i produktów (np. wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)7. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powyższymi postanowieniami, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres e-mail: kontakt@kwitnaca-kobieta.pl8. Zgadzając się z Polityką Prywatności Użytkownik oświadcza, że:a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów

marketingowych przez Operatora. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod

warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od

Operatora, na podane przez siebie dane teleadresowe.
c) został poinformowany o tym, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest Operator ;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z serwisu.


9. Operator zapewnia poufność oraz bezpieczeństwo wszelkich informacji uzyskanych od użytkowników poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego bądź w trakcie zapisywania się na newsletter. Operator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników Serwisu. Operator nigdy nie wysyła spamu.10. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, proszony jest o nie odwiedzanie Serwisu, nie prenumerowanie newsletterów należących do Operatora oraz nie nabywanie produktów i usług oferowanych przez Operatora.